Segons la nova filosofia dels programes europeus, qualitat i innovació no poden anar junts sense uns professionals integrats en empreses, privades evidentment, que supervisen aquestes propostes.

I nosaltres dins dels MRP creient encara que la investigació acció era l’únic camí cap a una renovació efectiva.

Ingenus.