Allò que realment temen  els mercats és desaparèixer

Reacció lògica i natural. L’instint de supervivència empeny a tot esser viu a lluitar per sobreviure. I amb els mercats passa el mateix. Tant se’ls en dona si els consumidors fan vagues, manifestacions o qualsevol altra acció. Més encara, poc importa si el govern és de dretes o d’esquerres, si el seu compromís és poder guanyar o no. 

El que realment temen els mercats és que passem d’ells; és que diguem “mire si la bossa baixa, tant se me’n dona, si el ruble està més baixet que l’euro o si la prima de risc està molt alta, a mi no m’importa”.

Clar que, qui es pot atrevir a dir-ho. I Encara que, la veritat és que ningú no sap que passaria si de veres ho férem. Si de veritat la bossa caiguera, si la prima de riscos pujara a límits insospitats o si el ruble valguera tres vegades més que l’euro i el dòlar junt.

Què passaria? No ho sabem. I sobretot que passaria si ens importarà tres raves l’economia i els mercats?…

Heretgies d’un tocat del perol, així s’hauria de dir tal vegada aquest full. Ara que bojos n’hi ha hagut de molt assenyats en aquest mon.