Article de Jaume Martínez Bonafé sobre els MRPs per a la web “yoestudieenlapublica.org”.
https://www.yoestudieenlapublica.org/descargas/31MovimientosRenovacionPedagogica.pdf