La dona ha estat el motiu pictòric més utilitzat en l’art, si més no en els últims 500 anys. Estos 500 anys de pintura també han estat monopolitzats pels homes pintors. La mirada del pintor ha estat la que ha plasmat l’ideal de bellesa masculina. Aquest vídeo n’és una bona síntesi.

Gràcies, Laura.