LA PRESSIÓ INNOVADORA DE L’ADMINISTRACIÓ

LA PRESSIÓ INNOVADORA DE L’ADMINISTRACIÓ

Tenim a les nostres mans els ramals de l’escola i podem, com ja s’ha fet en moltes ocasions, espentar a la societat cap a la construcció d’un món millor. Hem de creure que podem renovar el món a través de l’escola. La fe mou muntanyes i no necessàriament la fe religiosa.